Politické vztahy

Politické vztahy mezi Švýcarskem a Českou republikou jsou velmi dobré a bezproblémové. Na úrovni vyšších státních úředníků se každé 1-2 roky konají politické konzultace a v posledních letech se konala různá setkání i na ministerské úrovni. Na rok 2020 je plánováno pracovní setkání ministrů zahraničí. Hospodářské vztahy mezi těmito dvěma zeměmi se rozvíjejí dobře. Česká republika je nejdůležitějším obchodním partnerem Švýcarska ve střední Evropě a regionálně druhou nejdůležitější zemí pro švýcarské investory. Mezi oběma zeměmi dochází k intenzivní kulturní výměně.

Velmi těsné vztahy existují rovněž na úrovni občansko-společenské. Po skončení Pražského jara (1968) přijalo Švýcarsko asi 14 000 československých uprchlíků. Přispívají k úzkému propojení v různých oblastech (kultura, výzkum, partnerství měst a obcí, ekonomika). Dílem se děti některých z těchto emigrantů vracejí zpět do České republiky. Ve skutečnosti existuje jen málo zemí, se kterými je Švýcarsko prostřednictvím historicky zapříčiněné migrační vlny, spojeno tímto zvláštním způsobem.

V roce 1992 se Česká republika a Slovensko rozdělily. Švýcarsko uznalo tyto dva nové státy na začátku roku 1993 a navázalo s nimi diplomatické vztahy.

Během přechodné fáze v 90. letech byla Česká republika prioritní zemí švýcarské pomoci východní Evropě. Spolková vláda podpořila řadu projektů celkovou částkou 50 milionů CHF. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem EU, je velká část dvoustranných vztahů legálně založena na bilaterálních dohodách Švýcarska s EU, např. volný pohyb osob, letecká a pozemní doprava, vzájemné uznávání produktových norem. Česká republika je jedním z příjemců švýcarského příspěvku ke snižování hospodářských a sociálních nerovností v rozšířené EU. V letech 2008 až 2017 bylo realizováno 38 projektů v celkové výši 110 milionů CHF. V současné době probíhají diskuse o druhém příspěvku vybraným zemím EU, který bude opět zahrnovat Českou republiku. 

Stručný portrét příspěvku k rozšíření EU (de)

Česká republika - partnerská země příspěvku Švýcarska na rozšíření EU (de)

Výsledky v České republice (de)