Kulturní kalendář

Kalendář  zahrnuje kulturní akce pořádané na území České republiky ve vztahu ke  Švýcarsku. Je pravidelně zveřejňován jako PDF.

Místní zastupitelství se zasazuje o uskutečňování cílů  švýcarské kulturní politiky, vzájemné porozumění a prohlubování kontaktů s významnými kulturními institucemi nebo umělci Švýcarska a hostitelské země formou finančních prostředků. Kulturní kalendář je důležitým komunikačním prostředkem sdílení projektů se zainteresovaným širokým publikem.

Kulturní kalendář je k dispozici on-line. 

Kulturní kalendář 2022 (PDF, 5 Pages, 522.0 kB, German)

Kulturní kalendář 2021 (PDF, 2 Pages, 333.8 kB, German)

Kulturní kalendář 2020 (PDF, 3 Pages, 535.3 kB, German)

Kulturní kalendář 2019 (PDF, 3 Pages, 490.7 kB, German)