Współpraca z Kampanią Przeciw Homofobii

Local news, 19.05.2022

Ambasada Szwajcarii w Polsce wspiera Kampanię Przeciw Homofobii, organizację pozarządową, która od 20 lat przeciwdziała przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Jej infolinia oferuje profesjonalne wsparcie prawne w sprawach związanych z orientacją psychoseksualną i/lub tożsamością płciową, a także w sprawach dotyczących legalizacji pobytu w Polsce w wyniku ucieczki przed wojną.

Campaign Against Homophobia
Campaign Against Homophobia © KPH

Mamy przyjemność poinformować, że Ambasada Szwajcarii w Polsce nawiązała współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii, organizacją pozarządową, która od 20 lat zajmuje się  przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Ambasada współfinansuje działalność Telefonicznego Dyżuru Prawnego prowadzonego przez KPH. Dyżur oferuje profesjonalne wsparcie prawne w sprawach: administracyjnych, rodzinnych, cywilnych, karnych, wykroczeniowych, z zakresu prawa pracy, które są związane z orientacją psychoseksualną i/lub tożsamością płciową oraz w sprawach dotyczących legalizacji pobytu w Polsce związanego z ucieczką przed wojną. Pomoc udzielana jest nie tylko w języku polskim i angielskim, ale również ukraińskim.

Więcej o Telefonicznym Dyżurze Prawnym:

KPH Telefoniczny Dyżur Prawny