Dzień Praw Człowieka 2017

Press releases, 10.12.2017

Dokładnie za rok licząc od dzisiaj, 10 grudnia 2018 r., Szwajcaria, wraz ze społecznością międzynarodową upamiętni 70 rocznicę uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka, która 70 lat po przyjęciu nadal pozostaje bezwzględnie aktualna.

Human Rights 2017 Banner
Human Rights 2017 Banner © EDA

Prawa człowieka są koniecznością społeczną, nieocenionym czynnikiem służącym zwiększeniu pokoju i stabilności oraz wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Prawa człowieka znajdują się w centrum wartości wyznawanych przez Szwajcarię i jej model polityczny, który zbudowany jest na fundamentach demokracji, braku dyskryminacji, równości płciowej, pokojowego współistnienia, oraz wzajemnego szacunku pośród ludzi z różnym zapleczem religijnym, językowym, etnicznym czy kulturowym. Szwajcaria wzywa swoich partnerów do przyłączenia się do niej, aby uczynić Dzień Praw Człowieka 2017 dniem jednoznacznej pochwały promocji i ochrony praw człowieka.