Jours fériés

01.01.2019  Mardi  Nouvel An 
02.01.2019  Mercredi  Jour de la Saint-Berthold 
19.04.2019  Vendredi  Vendredi saint
22.04.2019  Lundi  Lundi de Pâgues
30.05.2019  Jeudi  Ascension
10.06.2019  Lundi  Lundi de Pentecôte
01.08.2019  Jeudi  Fête National Suisse
17.09.2019  Mardi  Prinsjesdag
01.11.2019  Vendredi  la Toussaint
05.12.2019  Jeudi  Saint-Nicolas
24.12.2019  Mardi  Jour avant Noël
25.12.2019  Mercredi  Noël
26.12.2019  Jeudi  Jour de la Saint Etienne
31.12.2019  Mardi  Jour de la Saint Sylvestre
01.01.2020  Mercredi  Nouvel An
02.01.2020  Jeudi  Jour de la Saint-Berthold