29. Budapest Pride Fesztivál

Position, 20.06.2024

A 29. Budapest Pride alkalmából a Svájci Nagykövetség, a korábbi évekhez hasonlóan, közös nyilatkozatot írt alá, amelyben az LMBTQI+ személyekkel és közösségekkel szembeni diszkrimináció minden formájának megszüntetésére szólít fel.

Pride
Pride © Keystone - Michael Buholzer

A Svájci Nagykövetség idén is aláírta a közös nyilatkozatot a 29. Budapest Pride Fesztivál alkalmából, 33 nagykövetséggel, 1 általános képviselettel és 7 Budapesten akkreditált kulturális intézménnyel egyetemben. A nyilatkozat szövege az alábbiakban olvasható:

A 29. Budapest Pride Fesztivál alkalmából mi, az alulírott nagykövetségek és kulturális intézetek, teljes támogatásunkról biztosítjuk a magyarországi leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI+) közösség tagjait, és teljes mértékben kiállunk amellett, hogy megilleti őket a jog – egyebek mellett – az egyenlőséghez, a megkülönböztetéstől mentes bánásmódhoz, a véleménynyilvánítás és békés gyülekezés szabadságához és az erőszaktól való mentességhez. A demokratikus államok a jogállamiság és az egyetemes emberi jogok tiszteletén alapulnak. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi jog azon a tág előfeltevésen alapul, hogy minden embert azonos jogok és szabadságok illetnek meg, diszkrimináció nélkül.

Elutasítunk és elítélünk minden erőszakos cselekményt, gyűlöletbeszédet, zaklatást, megbélyegzést és diszkriminációt, amely egyének és közösségek ellen szexuális irányultságuk, nemi identitásuk, nemi önkifejezésük vagy nemi jellemzőik alapján irányul, és támogatjuk az ilyen cselekményekkel szembeni küzdelmet. Ebben a tekintetben komoly aggodalommal tölt el minket minden olyan újabb, Magyarországra is jellemző jogszabály-alkalmazás és politikai retorika, amely nincsen összhangban a megkülönböztetésmentességnek, a nemzetközi emberi jognak és az emberi méltóságnak az alapelveivel, és hozzájárul az LMBTQI+ közösség megbélyegzéséhez. Ide tartoznak azok a politikai indíttatású törekvések, amelyek az LMBTQI+ személyeket és családtagjaikat, illetve az LMBTQI+ személyek könyvekben, kulturális intézményekben és a médiában való megjelenítését veszik célba. Ki kívánjuk hangsúlyozni, hogy itt is és máshol is fontos, hogy a vezetők és a kormányok tisztelettel viseltessenek az LMBTQI+ közösség és az LMBTQI+ személyek iránt, megvédjék az ebbe a közösségbe tartozók jogait, és felszámolják a velük szemben diszkriminatív törvényeket, gyakorlatokat és politikákat.

Kihangsúlyozzuk a nemzetközi emberi jognak, az emberi méltóságnak, a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságának, a magán- és családi élethez való jognak és a megkülönböztetéstől mentes bánásmódhoz való jognak a sérthetetlenségét minden ember esetén. Kiemeljük az olyan támogató szabályozói környezet biztosításának fontosságát, amely fenntartja és védi az LMBTQI+ személyek emberi jogait. Kihangsúlyozzuk a sokféle és sokoldalú tájékoztatáshoz való hozzáférésnek, az LMBTQI+ személyek reprezentációjának és a közéletben, kulturális életben és az online térben való teljes körű részvételének fontosságát.

Emellett örömmel üdvözöljük az LMBTQI+ személyek emberi jogait védelmezők és az aktivisták, újságírók, médiamunkások és civil szervezetek fontos érdekvédelmi tevékenységét, amellyel mindenki számára biztosítani kívánják az egyenlő bánásmódot és a törvények által nyújtott teljes körű védelmet, szexuális irányultságra, nemi identitásra, nemi önkifejezésre vagy nemi jellemzőkre való tekintet nélkül.

A sokféleség ünneplése fontos módja annak, hogy előmozdítsuk mindenki emberi jogainak tiszteletben tartását. A régióban a hasonló események közül a Budapest Pride tekint vissza a legnagyobb múltra, így szeretnénk kihangsúlyozni a rendezvény szerepét az LMBTQI+ személyekkel kapcsolatban tanúsított egyenlő bánásmód és társadalmi elfogadás előremozdításában, és érdemeit egy nyitottabb, igazságosabb, befogadóbb és egyenlőbb társadalom létrehozásában.

A nyilatkozatot a következő nagykövetségek és kulturális intézetek írták alá:

Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Kanada, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,

Málta, Montenegró, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovénia, Új-Zéland, Ukrajna, Flandria Diplomáciai Képviselete, British Council, Camões Intézet, Cervantes Intézet, Cseh Centrum, FinnAgora, Francia Intézet, Goethe Intézet, Osztrák Kulturális Fórum Budapest