EU-Ratspräsidentschaften

Logo der finnischen EU-Ratspraesidentschaft
© EU2019.fi

Finnland hält vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Jahr Semester Land

2005

1. Semester
2. Semester

Luxemburg
Grossbritannien

2006

1. Semester
2. Semester

Österreich
Finnland

2007

1. Semester
2. Semester

Deutschland
Portugal

2008

1. Semester
2. Semester

Slowenien
Frankreich

2009

1. Semester
2. Semester

Tschechische Republik
Schweden

2010

1. Semester
2. Semester

Spanien
Belgien

2011

1. Semester
2. Semester

Ungarn
Polen

2012

1. Semester
2. Semester

Dänemark
Zypern

2013

1. Semester
2. Semester

Irland
Litauen

2014

1. Semester
2. Semester

Griechenland
Italien

2015

1. Semester
2. Semester

Lettland
Luxemburg

2016

1. Semester
2. Semester

Niederlande
Slowakei

2017

1. Semester
2. Semester

Malta
Estland

2018

1. Semester
2. Semester

Bulgarien
Österreich

2019 1. Semester
2. Semester
Rumänien
Finnland

2020

1. Semester
2. Semester 

Kroatien
Deutschland