OECD pozitivno ocenio švajcarsku međunarodnu saradnju

Press releases, 10.04.2019

Odbor za razvojnu pomoć predstavio je rezultate svog pregleda međunarodne saradnje Švajcarske u Bernu 5. aprila 2019. godine. Nalazi su uglavnom pozitivni: Švajcarska je snažan i pouzdan partner za razvoj. Kako bi joj se omogućilo da se suoči sa budućim izazovima, odbor je takođe uputio nove preporuke Švajcarskoj državi.

Klimatskih promena prete da gurnu 100 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo do 2030.godine
Klimatske promena prete da gurnu 100 miliona ljudi u ekstremno siromaštvo do 2030.godine © A. Ishokon

Svakih pet godina, 30 članova odbora za razvojnu pomoć OECD-a (DAC), uključujući i Švajcarsku, prolaze kroz kolegijalno ocenjivanje efikasnosti, finansiranja i funkcionisanja svoje međunarodne saradnje. Izveštaj o međunarodnoj saradnji Švajcarske napominje pre svega da je Švajcarska od prethodne revizije iz 2013. godine u potpunosti ili delimično sprovela 93% preporuka koje je dobila od strane DAC-a. Ovaj odličan rezultat premašuje prosek zemalja članica DAC-a. DAC je takođe podvukao brojne švajcarske adute vezane za međunarodnu saradnju, uključujući i sposobnost sprovođenja inovativnih projekata kao i jaku humanitarnu tradiciju. 

Poslednji izveštaj DAC-a sadrži nove preporuke – koje služe kao smernice za najbolju praksu – kako bi Švajcarska mogla da se suoči sa izazovima koji predstoje. Izveštaj preporučuje, na primer, da Švajcarska pooštri svoj fokus na geografske i tematske obaveze. DAC takođe preporučuje da bi Švajcarska trebala da se osigura da su njeni razvojni programi i dalje usmereni na ciljeve smanjenja siromaštva i održivog razvoja. Imajući u vidu činjenicu da je zvanična razvojna pomoć Švajcarske države pala na 0,46% njenog bruto nacionalnog proizvoda (BNP), DAC smatra da bi Švajcarska trebala da poštuje odluku Švajcarskog parlamenta vezanu za dodelu od 0,5% njenog BNP-a za razvojnu pomoć, kao i da uloži sve napore za dalje povećanje tog iznosa.

Ovaj pregled švajcarske međunarodne saradnje sproveli su DAC-ove zemlje članice Danska i Portugal u Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju, državni sekretarijat za ekonomske poslove i odeljenje za ljudsku bezbednost saveznog ministarstva za inostrane poslove.

S obzirom da je izrada novog izveštaja Saveznog saveta o međunarodnoj saradnji Švajcarske 2021-2014 u pripremi, pregled švajcarskih praksi vezane za međunarodnu saradnju kao i preporuke koje su predložene su naišle u pogodnom trenutku.