Uvođenje Evropske nagrade za energiju u Srbiji

Press releases, 28.06.2018

Novi švajcarski projekat će biti sproveden u Paraćinu, Kruševcu, Vrbasu i Užicu. Evropska nagrada za energiju je nova sveobuhvatna metoda upravljanja energijom koji omogućava sprovođenje nacionalnih ciljeva u lokalne preporuke u oblasti energije.  Pored toga, projekat će podržati renoviranje 20 javnih objekata, što će doprineti povećanju energetske efikasnosti i smanjiti emisiju CO2.

Konferencija povodom početka PEEUEO
Konferencija povodom početka PEEUEO © SCO Serbia

Konferencijom koja je održana danas u Beogradu obeležen je zvanični početak Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji, kao novi poduhvat u okviru bilateralne saradnje Švajcarske konfederacije i Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije. Uvođenjem Evropske nagrade za energiju, Srbija se pridružuje svetskom pokretu koji uključuje 11 zemalja i preko 1400 opština. 

U svom uvodnom obraćanju, Nj.E. Ambasador Švajcarske, gospodin Filip Ge, naglasio je švajcarsku predanost i posvećenost bilateralnoj saradnji sa Srbijom, rekavši da su energetska efikasnost i otporni gradovi jedna od tri oblasti podrške definisane švajcarskom Strategijom saradnje sa Srbijom za period 2018-2021. godine.

Državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, gospodin Stevica Deđanski, izjavio je da pored doprinosa smanjenju negativnog uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene, unapređena energetska efikasnost takođe smanjuje zavisnost od uvoza i podiže konkurentnost privrede, životni standard i kvalitet života građana. Primena mera energetske efikasnosti podstiče privredne aktivnosti u zemlji, pa tako i regionalni razvoj. 

Projekat obuhvata četiri opštine Paraćin, Kruševac, Vrbas and Užice sa ciljem uvođenja Evropske nagrade za energiju i njene metode, kao i renoviranje javnih zgrada, najviše škola, kako bi se postigli visoki standardi energetske efikasnosti. Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji će trajati do 2021.godine, a budžet iznosi 8,4 miliona evra. Švajcarski doprinos je 7,4 miliona evra, dok će doprinos četiri lokalne samouprave iznositi milion evra.