“Balcanica Superior” – Regionalni brend Istočne Srbije

Local news, 05.12.2018

“Balcanica Superior” je žig garancije koji kupcima garantuje da se radi o određenom stepenu kvaliteta brendiranog proizvoda ili usluge, kao i da su oni poreklom iz Istočne Srbije, a proizvođačima koji su korisnici brenda unapređuje reputaciju, vidljivost i kredibilitet na tržištu. Ovaj žig, koji je finansijski podržala Vlada Švajcarske, mogu da koriste kompanije koje pružaju usluge smeštaja i pripremanja hrane ili imaju proizvode sa jasnim regionalnim karakterom i koje ispune definisane kriterijume brenda. Za sada 10 lokalnih kompanija nastupa pod imenom Balcanica Superior.

Balcanica Superior dodela sertifikata
Balcanica Superior dodela sertifikata © SCO Serbia