Otvoreni Poziv Za Art Boost Support Šemu


Cette page n’est pas disponible en français. Veuillez choisir une langue ci-dessous:

Local news, 28.07.2023

U okviru projekta Kultura za demokratiju, Hartefakt fond raspisuje novi poziv za dostavljanje projektnih predloga kroz Art Boost Support šemu.

Novi poziv za dostavljanje projektnih predloga kroz Art Boost Support šemu
Novi poziv za dostavljanje projektnih predloga kroz Art Boost Support šemu @Heartefact

Kulturne i umetničke organizacije registrovane u Srbiji mogu da podnesu projektne predloge koji imaju za cilj značajniji i održiviji uticaj na umetničku i kulturnu scenu u Srbiji i regionu.

Art Boost Support javni poziv je usmeren ka inicijativama i procesima u umetničkom i kulturnom sektoru koji se kreću od eksperimentalnih do strateških, od hitnih do dugoročnih, koji nisu nužno fokusirani samo na specifične umetničke projekte, već podstiču inovacije i maštu. Projekat Kultura za demokratiju ostaje posvećen kulturnim i umetničkim projektima koji razvijaju kritičko razmišljanje o prošlim i sadašnjim društvenim i političkim okolnostima. U okviru Art Boost Support šeme proširen je geografski fokus tako da obuhvata saradnju ne samo nacionalnih, već i regionalnih, prekograničnih inicijativa koje su u skladu sa ciljevima i prioritetima projekta Kultura za demokratiju.

Pozivamo kulturne i umetničke organizacije iz Srbije da podnesu zahtev za finansiranje putem upitnog pisma. Pismo može biti podneto tokom cele godine, dok se sredstva za Art Boost Support šemu ne utroše. Detaljne informacije o pozivu mogu se naći na sajtu Hartefakt fonda (opcija Fond - Granting – Art Boost Support). Za pomoć pri apliciranju, dodatna pitanja i nedoumice, zainteresovani mogu se obratiti timu projekta Kultura za demokratiju na cfdproject@heartefact.org

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora u Srbiji kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021.godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od EUR 970.000, a sprovodi Hartefakt fond.