Wizyty 2010

Oficjalna Wizyta Szefa Szwajcarskich Sił Zbrojnych u Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie, 30.11.2010

W dniach 30.11.2010 - 01.12.2010 r. odbyło się spotkanie Generała André Blattmanna z Generałem Mieczysławem Cieniuchem na zaproszenie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. U podstaw dwudniowej wizyty leżały dobre i przyjazne stosunki pomiędzy Polską a Szwajcarią. Głównym tematem rozmów były polityka bezpieczeństwa, możliwości dwustronnej współpracy w ramach kształcenia kadr jak również aktualne wyzwania w zakresie rozwoju sił zbrojnych. W programie znalazło się także spotkanie z przedstawicielami polskich sił powietrznych.

Prezydent Lech Wałęsa – gościnnie w Zurychu, gdzie udzielał rad szwajcarskim przedsiebiorstwom, 01.09.2010 r.

W dniu 1 września odbyło się w Zurychu „Forum Mittelosteuropa“ (Forum Europy Środkowo-Wschodniej), zorganizowane przez Szwajcarską Organizację Wspierania Eksportu - Osec. Wysoko cenieni referenci z niektórych krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz przedstawiciele szwajcarskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprezentowali rynki w poszczególnych krajach. Najbardziej prominentnym gościem tego wydarzenia był dawny Przewodniczący Związków Zawodowych, Prezydent Państwa i Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Lech Wałęsa. W swoim przemówieniu w Zurychu, Prezydent wezwał uczestników Forum do potraktowania rozwoju Europy jako szansy i do nawiązywania współpracy z firmami w Europie Środkowej i Wschodniej.

Prezydent Konfederacji Szwajcarii, Doris Leuthard gościła polskiego Wicepremiera, Waldemara Pawlaka, 23.08.10 r.

Berno, 23.08.2010 r. - W dniu 23 sierpnia 2010 r. Prezydent Szwajcarii i Minister Gospodarki, Doris Leuthard spotkała się na oficjalnych rozmowach w Bernie z polskim Wicepremierem i Ministrem Gospodarki, Waldemarem Pawlakiem, który przybył na zaproszenie pani Prezydent. Głównym punktem rozmów było wspieranie rozwóju stosunków handlowych z najważniejszym partnerem handlowym Szwajcarii w Europie Środkowej.

Spotkanie Prezydent Doris Leuthard i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Davos w dniu 28. stycznia 2010

Prezydent Szwajcarii Doris Leuthard i Prezydent RP Lech Kaczyński spotkali się w dniu 28 stycznia 2010 r. w Davos. Oprócz ogólnej sytuacji politycznej i gospodarczej, głowy państw rozmawiały o współpracy w ramach grupy państw uprawnionych do głosowania przy instytucjach Bretton-Woods a także o innych dwustronnych kwestiach.

Prezydent Polski wyraził wdzięczność za zasługi Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz ocenił pozytywnie rozwój sytuacji wokół Polskiego Muzeum w Rapperswil.