Minister finansów Szwajcarii Ueli Maurer spotkał się z Pawłem Szałamachą

Press release, 27.05.2016

27 maja 2016 r. Ueli Maurer, członek Szwajcarskiej Rady Związkowej spotkał się w Bernie z Pawłem Szałamachą, polskim ministrem finansów. Ministrowie finansów obu krajów poruszyli w trakcie spotkania zagadnienia z zakresu gospodarki i finansów, oraz kwestię współpracy obu krajów w ramach międzynarodowych instytucji finansowych. Thomas Jordan, prezes Narodowego Banku Szwajcarii, również wziął udział w rozmowach.

Minister finansów Szwajcarii Ueli Maurer spotkał się z Pawłem Szałamachą
Od lewej: Thomas Jordan (Prezes Narodowego Banku Szwajcarii), Paweł Szałamacha (Minister finansów Polski), Ueli Maurer (Minister finansów Szwajcarii) Eidgenössisches Finanzdepartement

Ministrowie rozmawiali zarówno o perspektywach rozwoju światowej gospodarki, jak i o sytuacji w strefie euro oraz na Ukrainie. Ponadto rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych z Unia Europejska oraz długofalowej współpracy Szwajcarii i Polski w ramach międzynarodowych instytucji finansowych.

Polska jest ważnym partnerem Szwajcarii we wspólnej konstytuancie (grupie krajów) w ramach instytucji z Bretton Woods. Od 2014 roku przedstawiciele obu krajów obejmują na przemian funkcję dyrektora wykonawczego MFW. W listopadzie 2016 roku Polska obejmie to stanowisko po raz pierwszy od dwóch lat. W tym czasie przedstawiciel Szwajcarii będzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego MFW. Ponowna wymiana przedstawicieli Polski i Szwajcarii na tych stanowiskach nastąpi w 2018 roku. W Międzynarodowy Komitet Monetarny i Finansowy Rady Gubernatorów MFW Szwajcaria zachowa natomiast stanowisko stałego przedstawiciela.

Szwajcarię i Polskę wiążą tradycyjnie bliskie relacje. W ostatnich latach oba kraje w dużym stopniu rozwinęły swoja współpracę bilateralną.