Швейцарське бюро співробітництва

Дирекція з питань розвитку та співробітництва (DEZA) є агентством у складі Федерального Департаменту Закордонних Справ Швейцарії. Вона відповідає за координацію діяльності інших федеральних відомств, спрямованої на розвиток співробітництва й надання Швейцарією гуманітарної допомоги.

Одним з головних напрямків є співробітництво з країнами Східної Європи. Метою співробітництва з країнами цього регіону та державами-членами СНД є надання їм підтримки на шляху до демократії та ринкової економіки. Це відбувається шляхом передачі науково-технологічної інформації та допомоги у вирішенні проблемних питань. Технічне співробітництво з країнами Східної Європи концентрується, насамперед, на країнах Південно-Східної Європи та СНД.

В Україні DEZA має Бюро співробітництва у Києві.

Також і в Молдові DEZA має Бюро співробітництва у Кишиневі.

З метою покращення рамкових умов економічної діяльності Державний секретаріат Швейцарії з питань економіки (seco) також бере активну участь у розбудові співробітництва з Україною. Більш детальну інформацію про діяльність seco в Україні Ви можете знайти на посиланні, що розміщене справа.

З 2000 року дві швейцарські агенції – Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (ШАРС/ SDC) та Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (ДСШЕП/ SECO) спільно утримують Швейцарське бюро співробітництва (ШБС) в Україні, що розташовується в Києві. Це Бюро є складовою Посольства Швейцарії в Україні. Воно відіграє ключову роль в управлінні Швейцарською програмою співробітництва в Україні, оскільки відповідає за планування та реалізацію програм/проектів та визначає основні засади співпраці для наших партнерів у Швейцарії та в Україні.

У Швейцарському бюро співробітництва працюють три громадянина Швейцарії (Директор Бюро, Заступник директора Бюро та Старший радник) та десять співробітників місцевого персоналу, які відповідають за Програму співробітництва та адміністративні питання.

Завдання та їх виконання

Швейцарське бюро співробітництва координує заходи щодо реалізації Програми в рамках діяльності SDC і SECO в Україні, в першу чергу, з представниками державної влади України та іншими організаціями,  а також з виконавцями проектів зі Швейцарії та з іншими донорами. За проекти у сфері відновлення миру, прав людини та подолання наслідків минулого відповідають Радник з питань безпеки людини та Координатор з питань миру та прав людини, інтегровані в штат Посольства Швейцарії в Україні.

Місія та основні завдання ШБС:

  • Спостереження, моніторинг та звітування щодо реалізації проектів та програм;

  • Аналіз ситуації та розвитку в секторах, де здійснюється співпраця, та аналіз впровадження наскрізних тем з особливою увагою до гуманітарної ситуації в Україні, а також надання за потреби термінової допомоги;

  • Підтримка програмної діяльності відповідно до Стратегії швейцарського співробітництва з Україною на 2015 – 2018 роки;

  • Ведення стратегічного діалогу з основними партнерськими організаціями уряду України;

  • Активна участь у координації та гармонізації діяльності донорів;

  • Здійснення  репрезентативних заходів та робота з громадськістю;

  • Підтримка проектів, що реалізуються під егідою  SDC  та SECO, а також двосторонні проекти за прямого управління Бюро;

  • Підтримка національних та міжнародних експертів та візитів офіційних делегацій.

Місія Відділу  безпеки людини (HSD) в Україні сприяє вирішенню конфлікту в Україні та за її межами шляхом просування поваги до прав людини та міжнародного гуманітарного права, підтримки реалізації Мінських домовленостей та зміцнюючи єдність всередині країни. Це передбачає створення платформи для діалогу та розбудову місцевих інститутів і громадянського суспільства.

Програма HSD «Теорія змін»: коли стосунки між конфліктуючими сторонами покращуються шляхом діалогу, правам людини приділяється більше уваги і ключові політичні процеси відбуваються більш інклюзивним шляхом, тоді стає більш реалістичним тривале вирішення конфлікту, оскільки стосунки в процесі вирішення проблеми змінюються з опонентських на партнерські, ставлення один до одного – з підозри на довіру, а поведінка – з насильницької на мирну.

На початку 90-х років Швейцарія визнала незалежність України і з того часу надає допомогу Україні через двосторонні та багатосторонні проекти співробітництва. У 1997 році Швейцарія та Україна уклали двосторонню угоду щодо технічної співпраці, в рамках якої в Києві було відкрито Швейцарське бюро співробітництва для координації та підтримки програм в Україні. З 2015 року Швейцарське бюро співробітництва провадить діяльність від імені трьох державних організацій –  Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC) та Відділу безпеки людини (HSD), які входить до складу Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (ДСШЕП/SECO), який є частиною Федерального Департаменту Швейцарії з економічних питань.

Швейцарська програма співробітництва в Україні на 2015 – 2018 рр. спрямована на підтримку чотирьох основних напрямків: сталий економічний розвиток, стале використання енергоресурсів та міський розвиток, врядування та відновлення миру, а також здоров’я. Окрім того, Швейцарська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в регіони та цільовим групам, які постраждали від конфлікту на сході України. Річний бюджет Швейцарської програми співробітництва в Україні сягає 25 мільйонів швейцарських франків.

SDC

HSD 

SECO

Strategy

Switzerland's strategic priorities in the local context

Themes

Switzerland’s thematic priority in the field of international cooperation

Detailed information can be found on the German, French and English page.