Promjena imena

Promjene ličnog imena (imena ili prezimena) koje osobe sa švicarskim državljanstvom izvrše u BiH moraju se bez odlaganja prijaviti institucijama u Švicarskoj. Sljedeći link će Vas odvesti do opštih informacija o potrebnim dokumentima koji se moraju dostaviti Ambasadi Švicarske u Sarajevu.

Info: Upis promjene imena (bih) (PDF, 353.6 kB)