Rođenje djeteta

Želite prijaviti rođenje djeteta.

Da bi dijete rođeno u Bosni i Hercegovini moglo biti upisano u švicarski registar ličnih stanja građana (Infostar), Ambasadi Švicarske u Sarajevu moraju biti dostavljeni dokumenti prema spisku koji ćete naći putem narednog linka.

Info: Rodjenje djeteta ili priznanje ocinstva (bih) (PDF, 497.3 kB)

Ako je dijete rođeno u Švicarskoj, roditelji koji su registrovani kod nekog švicarskog predstavništva moraju tom predstavništvu prijaviti rođenje djeteta. U tu svrhu Predstavništvu je potrebno dostaviti sljedeći dokument kako bi ono moglo ažurirati svoj registar švicarske dijaspore:

  • Original švicarskog rodnog lista novorođenčeta ili švicarskog porodičnog dokumenta (Familienausweis)

Ova prijava je besplatna.

Sticanje švicarskog državljanstva podliježe određenim principima. Švicarski državljanin ili državljanka od rođenja je:

  • Dijete čiji su roditelji u braku jedno s drugim, a barem jedan roditelj posjeduje švicarsko državljanstvo.

  • Dijete švicarske državljanke koja nije udata za oca djeteta.

  • Maloljetno dijete (rođeno poslije 01.01.2006. god.) sa stranim državljanstvom čiji otac ima švicarsko državljanstvo i nije vjenčan sa majkom djeteta, stiče švicarsko državljanstvo po osnovu upisanog očinstva, jednako kao da ga stiče rođenjem.