Usvojenje

Usvojili ste dijete u BiH i želite da se informišete o upravnom postupku za upis usvojenja zasnovanog u inostranstvu u švicarski registar ličnih stanja građana (Infostar).

U principu se inostrana usvojenja priznaju u Švicarskoj ako su izrečena u državi prebivališta ili državljanstva usvojioca ili usvojilaca-bračnog para (Savezni zakon o međunarodnom privatnom pravu (IPRG, SR 291).

Savezni zakon o međunarodnom privatnom pravu (IPRG, SR 291)

Brojne zemlje širom svijeta su potpisale Haški sporazum od 29.05.1993. god. o zaštiti djece i saradnji na polju međunarodnog usvojenja (HAÜ; SR 0.211.221.311). To je jedan multilateralni sporazum iz domena međudržavnih usvojenja, a koji reguliše saradnju nadležnih institucija u zemlji porijekla djeteta i zemlji u koju ono dolazi.

Savezni ured za pravosuđe – Haški sporazum

Na web stranici Saveznog ureda za pravosuđe naći ćete veoma korisne informacije o usvojenju kao i o zemljama porijekla usvojenika.

Savezni ured za pravosuđe – Međunarodno usvojenje

Da bi se u švicarski registar ličnih stanja građana (Infostar) moglo upisati usvojenje izrečeno u BIH, Ambasadi Švicarske u Sarajevu se dostavlja dokumentacija navedena na spisku do kojeg ćete doći preko sljedećeg linka.

Info: Upis usvojenja (bih)  (PDF, 354.1 kB)