Strategija saradnje Švicarske u BiH

Švicarska strategija saradnje u Bosni i Hercegovini 2017. - 2020. © FDFA

Strategija saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period 2017.-2020. je izraz obnovljene posvećenosti Švicarske nastavku dugoročnog partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom.

Osnovni cilj Švicarskog programa saradnje je da obezbijedi više i bolje ekonomske, socijalne i političke mogućnosti i perspektive za sve ljude u Bosni i Hercegovini. U duhu naše dugoročne posvećenosti i angažmana, glavna područja intervencija ostaju nepromijenjena: zdravstvo, ekonomija i zapošljavanje, te demokratska uprava, opštinske usluge i pravda.

Ova Strategija je pažljivo pripremljena u intenzivnim konsultacijama Vlade Švicarske, koja u Bosni i Hercegovini uglavnom djeluje kroz Švicarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO), sa našim partnerima u Bosni i Hercegovini. Strategija predstavlja ponudu Švicarske za partnerstvo i saradnju sa Bosnom i Hercegovinom u predstojeće četiri godine.

Ambasada Švicarske ostaje odgovorni partner za implementaciju strategije.