Publikacije i multimediji

Publikacije

Različite publikacije o aktivnostima koje je u BiH podržala Vlada Švicarske

Video

Kratki filmovi, video i foto reporaže o angažmanu Švicarske u BiH